Wanneer de reparatie binnen de garantie valt wordt het product thuis, of op een ander adres binnen Nederland, door ons gratis opgehaald en, na reparatie, weer afgeleverd. Voor reparaties buiten de garantie kunnen wij ook het product op halen en, na reparatie, weer afleveren. Wel zijn er dan kosten aan verbonden.